Tin nổi bật

Tiếp tục thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ về giãn cách xã hội trên địa bàn phường Đông Sơn, thành phố Thanh Hóa

Tiếp tục thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ về giãn cách xã hội trên địa bàn phường Đông Sơn, thành phố Thanh HóaTiếp tục thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ về giãn cách xã hội trên địa bàn phường Đông Sơn, thành phố Thanh Hóa
Thành phố Thanh Hóa tổng kết năm học 2020-2021, triển khai nhiệm vụ năm học mới 2021-2022Thành phố Thanh Hóa tổng kết năm học 2020-2021, triển khai nhiệm vụ năm học mới 2021-2022
Ngày 20/8/2021, phường Đông Sơn khai mạc kỳ họp thứ hai Hội đồng Nhân dân (HĐND) phường khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 Ngày 20/8/2021, phường Đông Sơn khai mạc kỳ họp thứ hai Hội đồng Nhân dân (HĐND) phường khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026
Hội nghị trực tuyến toàn tỉnh học tập, nghiên cứu, quán triệt triển khai thực hiện các QĐ của BCH Trung ương, các NQ, QĐ của của BCT và các Chỉ thị, kết luận của Ban Bí thư khóa XIII.Hội nghị trực tuyến toàn tỉnh học tập, nghiên cứu, quán triệt triển khai thực hiện các QĐ của BCH Trung ương, các NQ, QĐ của của BCT và các Chỉ thị, kết luận của Ban Bí thư khóa XIII.
"NHỮNG XUẤT CƠM NGHĨA TÌNH" CỦA ĐOÀN THANH NIÊN PHƯỜNG ĐÔNG SƠN TẠI KHU CÁCH LY TRƯỜNG DÂN TỘC NỘI TRÚ TỈNH"NHỮNG XUẤT CƠM NGHĨA TÌNH" CỦA ĐOÀN THANH NIÊN PHƯỜNG ĐÔNG SƠN TẠI KHU CÁCH LY TRƯỜNG DÂN TỘC NỘI TRÚ TỈNH